• DEFRO HOME
 • Romotop
 • Uniflam

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Podatek
0,00 zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę

Producenci

eBiuletyn-Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałem się treścią klauzuli informacyjnej.

Promocje

» Wszystkie promocje

 
O Nas


      Rodzinna firma od wielu lat zajmuje się wszystkim co związane z branżą kominkową  .
Wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie zdo­by­te w bran­ży ko­min­ko­wej po­zwo­li­ło nam na otwarcie
Naszego sklepu, który znajduje się na ul. Wiejskiej 2a w Cieszynie ( na przeciwko stacji Orlen obok sklepu Biedronka ) .
Dzię­ki na­szej wie­dzy i prak­ty­ce sta­ra­my się na co dzień do­ra­dzać Pań­stwu w do­bo­rze naj­lep­szych roz­wią­zań w Pań­stwa do­mu.
Na­sze projekty są no­woczesne, a za­ra­zem prak­tycz­ne i funk­cjo­nal­ne.
Przy zamówieniu oferujemy Państwu wizualizacje komputerowe pod indywidualne zamówienie klienta .
Je­ste­śmy otwar­ci na no­we tren­dy jak i na po­trze­by na­szych Klien­tów .


Obecnie firma  prowadzi działalność w zakresie :

Montaż :

 • Wkładów kominkowych:

      - z rozporwadzniem ciepłego powietrza ( D.G.P. )
      - z płaszczem wodnym wraz z instalacją  C.O

 • Piecy kominkowych .
 • Kominów spalinowych i wentylacyjnych.

 

 • Zabudowy kominkowe:

      - Izolacyjne ( zimne )
      - Akumulacyjne  ( ciepłe )  

 • Produkcja pod zamówienie drzwiczek kominkowych do palenisk otwartych .


Serwis wkładów oraz piecy kominkowych:

     - Wymiana szyb
     - Wymiana uszczelek
     - Sprawdzanie szczelności kominów.
     - I t.p.


Sprzedaż :

Wkładów  oraz  pieców kominkowych :

     - Opalanych drewnem i brykietem
     - Pelletowe

     - Gazowe
     - Bio kominek

     -
Paleniska akmulacyjne.

 • Kominy z blachy kwaso-odpornej .
 • Kominy ceramiczne .
 • Kamień naturalny  np. marmur, granit, piaskowiec .
 • Wszystkie akcesoria kominkowe do podłączenia piecy, wkładów.
 • Akcesoria do podłączeń wkładów z płaszczem wodnym
 • Sterowniki, izolacje, płyty szamotowe , kształtki szamotowe do akumulacji ciepła, kleje, sznóry uszczelniające itp.


Na wszystkie zakupione u nas towary udzielamy gwarancję .
Przy montażu przez naszą firmę sprzedaż z 8% vat-em!!!


Przy zamówieniu oferujemy Państwu wizualizacje komputerowe  3D  pod indywidualne zamówienie klienta .
Je­ste­śmy otwar­ci na no­we tren­dy jak i na po­trze­by na­szych Klien­tów .
 SERDECZNIE   Zapraszamy  !!!


Dane adresowe :
Kominki Cieszyn

"HEGEL"

ul. Wiejska 2a
tel. GSM +48 784 531 604
E-mail: hegel.biuro@gmail.com